Ledarskap är en svår konst!

Ledarskap är en svår konst!

Ett av mina uppdrag är att vara Förbundskapten för juniorerna i Skridsko. Vi är en liten grupp på 5 personer, 4 åkare och jag. En grupp som samlas några gånger per år och som representerar Sverige vid Junior-Världscupen och Junior-VM. När åkarna inte är med mig är de verksamma hemma i sina föreningar med ledare därifrån.

När vi samlas har vi att förhålla oss till en hel del saker. Det kan vara saker som vi testat fram i labbet eller som de har utryckt i sin Individuella utvecklingsplaner. Det är viktiga saker gällande prestation och utveckling av kapacitet. Idrott är mer komplext än förbättrad kapacitet.

I vår lilla grupp handlade det senaste lägret om tider, struktur och professionalitet. Att vara en grupp som ska träna tillsammans kräver ett samspel. Det är viktigt när ett samspel ska ske att det bygger på gemensamma överenskommelser, normer. Jag förenklar gärna för mina åkare. För att de ska förstå principerna kring ett beteende istället för bara metoden. Jag förklarar för dem varför det är viktigt att komma i tid och vad som sker om man inte gör det istället för att bara tala om för dem att vara i tid. En person har inte, i vår grupp, rätt att ta tid från någon annan genom att inte vara där och respektera överenskommen starttid.

Min filosofi är också att jag inte kommer be dem om något jag själv inte skulle göra. Om jag inte kan komma i tid kan jag inte heller be dem om det. Det handlar om att leda med exempel, leva som man lär.

När tider följs och alla vet vad som gäller så kan jag börja arbeta med strukturen kring veckan, dagarna, passen och intervallerna. Vi har jobbat under lång tid med tider. Varje läger är planerat innan men det innebär inte att det måste bli som planen. När åkarna lär sig att planera sin tid uppstår lugn. En av åkarna utryckte sig på Skridskoförbundets hemsida så här:

För mig har det viktigaste varit det som hänt utanför isen. Något som jag fått träna på och insett vikten av här är att komma i tid och samarbeta. Att komma till träningen i tid och samarbeta  bra för att göra mat så fort som möjligt är saker  som gör att stämningen bllir bättre och mer avslappnad. Att kunna lita på varandra att sådana här saker fungerar i fortsättningen är förutsättningar för att vi ska kunna utvecklas på bästa sätt”  Emil, Hagaströms SK

Strukturen som vi jobbar med handlar om att upprepa saker med jämna intervall. Samma pass återkommer ofta för att åkarna ska få chansen att utveckla sin färdigheter och förståelsen kring sig själva. Det gör att de märker att de blir bättre. Skridsko är lätt att mäta, stoppur och given sträcka eller vikter i gymmet.

För oss är det viktigt att mäta och tävla men det måste ske på lika vilkor. Strukturen och tiderna ger oss juste villkor. Vi loggar och dokumenterar så mycket vi kan. Varje styrkepass startar med stående längdhopp för att se hur dagens förutsättningar ser ut. Är vi på väg framåt, står vi still eller är vi slitna och om vi är slitna hur sliten är vi. Vi vill ju bli slitna men inte för sliten. Träningsstrukturen syftar till att bli sliten med kontroll.

Dagsstrukturen syftar till att återhämta sig på bästa sätt och förbereda sig för nästa beslastning. Nästa och tidigare belastning är del av strukturen för den aktives adaptation. En träning/utvecklingsplan bygger på att anpassa sig till yttre belastning. Den anpassningen måste ske med övervakning då det är lätt att träna för hårt, här kommer den professionella delen in. Att göra det som är planerat, varken mer eller mindre. Sen analyserar och förbättrar vi vårt arbete.

“Att vara elitidrottare är krävande, men följer man en strukturerad planering samt har kul på vägen flyter det på alldeles utmärkt, och det var något vi fick uppleva under veckans gång.”  Unga Blå-Gult

När åkarna under det här lägret valde att sova middag så gick de från att åka på läger för gemenskapens skull, i huvudsak, till att åka på läger för att utvecklas. När man når dit så blir fokus en annan. Min roll som ledare är att stå för grundstrukturen men samtidigt lämna tillräckligt med utrymme för de aktiva att utveckla sina färdigheter. När de aktiva skriver i sin rapport det nedanstående gör det att jag blir alldeles varm:

“Mot slutet stegrades intensiteten upp och vi kunde då tillämpa vår utvecklade teknik och de rörelsemönster vi hade övat på. Vi tycker det är väldigt fascinerande att det går att utvecklas så mycket på så kort tid, och det hade inte varit möjligt utan en duktig och målmedveten coach samt en bra lagkemi bland oss åkare. Något som vi jobbat mycket med är att tävling och konkurrens ska vara en del av träningen. Konkurrens är väldigt viktigt för utvecklingen då det får alla att göra sitt bästa!” Unga Blå-Gult.

Konsten med ledarskap är att inte tala om för någon hur det ska vara utan att tillsammans upptäcka vad som är möjligt. Att öppna dörrar och sen utforska rummet. Med en tydlig struktur ge adepten utrymme och möjlighet att upptäcka sina förmågor. Ledarskap tar tid.

Det är roligt att jobba med ungdomar och utveckling.

/Sebbe

Leave a Reply

Back To Top