Korv med bröd..

Korv med bröd..

Skridskoninjorna återkommer ofta i texter på den här sidan, anledningen är att de är ett fantastiskt gäng som är helt ovetande om att de är på väg att ändra på hur skridskoinlärning går till. Jag gillar Ninjorna. De är ett galet energipåslag en gång i veckan. Vi leker, upptäcker och utmanar färdigheter med skridskor på fötterna.

Vad då ändra på skridskoinlärning? Jo, jag ska försöka förklara. Förändringen är kanske inte så stor men den är stor nog att göra skillnad.

En gång hörde jag en pedagog som sa: Om det blir bra för den svagaste så blir det bra för alla, men om det är bra för de starkaste blir det inte bra för alla. Att jobba med rörelser från grunden upp blir intressant för det ger alla en möjlighet att vara med så länge så möjligt. Inom skridsko är den första svårigheten att stå still på skridskorna. Det är en punkt som skiljer skridskoeleverna åt. Därför bestämde jag mig för att ta bort den tröskeln, vi samlas därför sittandes på isen de första gångerna. Alla kan sitta på isen. Det ger oss möjligheten att öva på att resa oss upp och även den som redan kan stå kan behöva öva på att sätta sig ner och resa sig upp.

Sitta – ligga – rulla – knästående – en fot i isen – stå upp och sen om igen, så kan det se ut när vi jobbar med att resa oss upp. Vi bekantar oss med isen och lär oss att falla och resa oss igen. För varje gång så blir fallen vildare och uppresningen stabilare.

När Ninjorna är säkra på detta så tar vi det vidare. Då blir det min favoritlek; korv med bröd. Två jägare jagar resten av gruppen. Den som blir tagen måste lägga sig ner och vara en korv. Det ända sättet för den personen att få återgå till leken är om två kompisar kommer fram till korven och lägger sig bredvid och är bröd. Sen kan alla tre återgå i leken.

Hela leken går ut på att lägga sig ner och resa sig upp igen. Hela passet är baserat på delar som blir en helhet i slutet. Vad är då den stora ändringen? Som ett första steg så är det att anpassa efter de svagaste i gruppen för att vara så många som möjligt så länge som möjligt. Det andra handlar om att sänka trösklar. Det tredje är att det egentligen inte handlar om att lära sig åka skridskor utan att utvecka färsigheter med skridskor på fötterna inom ramen för en social plattform.

/Sebbe

Leave a Reply

Back To Top