Värdet av en förlust

Värdet av en förlust

Kan det finnas ett värde i att förlora? Jag tror inte det finns något värde i att förlora någon person till Liemannen. Det kan bara, i bästa fall, skapa perspektiv på tillvaron. En sådan förlust är för definitiv.

Att förlora i idrott är en annan sak. Som en del av en process finns det ett värde i att förlora en match eller tävling. Informationen som finns kopplat till förlusten  är ovärdelig i breddandet av kunskapen om och utvecklingen mot det utsatta målet.

Det är lätt att sätta mål, det är förverkligandet av dem som är svårt. Att ständigt nå målen eller vinna matcher beror antagligen på att motståndet är för svagt eller att målet är för lågt satt.

Att sätta ett mål som; att vinna serien eller loppet, är känsligt då värdet av en eventuell förlust blir liten men kostnaden blir hög. Om målet istället är att utveckla en färdighet eller ett spel som håller för en högre nivå blir värdet av en förlust högre och kostnaden lägre. Den information som förlusten ger kan då vara mer värd än informationen vid seger.

Vid upprepade segrar är det lätt att släta över diverse hål eller brister. Vi eller jag vann ju så varför ändra något?

En match eller tävling har alltid kopplat till sig ett antal förutsättningar. Dessa förutsättningar kan delas in i två kategorier; de som är påverkbara och de som inte är det. När fokus hos en individ eller ett lag hamnar hos de icke påverkbara förutsättningarna med tro på att det går att påverka dem då faller snart koncepten och förlusten får litet värde. En grupp som däremot fokuserar på det som är påverkbart är medveten om att ansvaret för resultatet ligger hos den som utför rörelsen. Därför kommer resultatet att bli i paritet med kvaliteten på den utförda rörelsen. Med andra ord jag får vad jag förtjänar, vinst eller förlust.

Med en veckas mellanrum spelar Selånger SK två matcher i Div. 1 bandy där en leder till förlust 2-3 mot Broberg och en leder till seger 12-3 mot Umeå. De påverkbara förutsättningarna var demsamma men de ickepåverkbara var olika, snö i den första och inte i den andra. Olika motstånd men för ett lag som är ansvarigt för sina handlingar ska det spela mindre roll. Är fokus på det som går att påverka är möjligheterna större att resultatet blir önskvärt.

Vi är tillbaka på vinnarspåret igen och fokus var där det skulle, på spelet och bollen. Kvaliteten på utförandet jobbar vi vidare på.

/Sebbe

 

Leave a Reply

Back To Top