Prestation i organisation

Prestation i organisation

Under den senaste veckan har tiden delats mellan två grupper av människor med två olika krav på organisation. Båda två förbättrar sitt resultat ju tydligare organisationen är. Det blir därför, för båda grupperna, en prestation i organisation. En i en individuell idrott och en grupp i en lagidrott.

När en organisation ska till att prestera krävs att det finns tydliga roller och arbetsbeskrivningar. När varje deltagare i organisationen vet vad den ska göra och vad som förväntas av den kommer det att var enkelt att verka i sammanhangen där gruppen befinner sig.

Den första gruppen jag hade nöjet att spendera tid med var Scandinavian Development Project. Ett projekt med 48 skridskoåkande ungdomar från fyra nationer. Jag är ansvarig för träningen av ungdomarna och för utbildning av ett antal tränare från respektive nation. En stor organisation som ska genomföra ett program tillsammans. För att klara detta har och behöver jag hjälp från fyra assisterande tränare, där varje assisterande tränare har ett ansvar för cirka 12 åkare under veckan till sin hjälp har de studenttränare. För att det här ska fungera behöver jag befinna mig på sidan av isen och skapa de bästa förutsättningarna för tränarna. Varje kväll måste jag stämma av med dem hur de upplever dagen.

Utöver tränarna har jag med mig två koordinatorer som gör jobbet med bokningar och betalningar. Om det någonstans i den här organisationen missas kan det bli som i söndags när vi kom till Berlin, där lägret var, och gick till banan men fick inte lov att åka på isen. Det hade blivit en miss i kommunikationen mellan banan och en av mina koordinatorer. 48 åkare som rest till Berlin tidigt på morgonen och var redo för att åka skridskor, ett program som var designat för att börja med is på söndag och allt som behövdes var en kommunikativ miss. Vi fick vackert vända tillbaka till hotellet och göra en alternativ träning.

Varje del i en organisation måste bygga på en annan och tillföra den nödvändiga energi som organisationen behöver för att bära sig. Stora som små roller är lika viktiga för att det ska fungera. Om inte deltagarna tillför energi till organisationen så blir det inte balans eller något att möta upp för att rikta åt något håll. Det är svårt att argumentera med någon som håller med.

Den andra organisationen som jag varit en del av är Selångers SK/Bandy. Där har tränare Simon och jag under hela sommaren och vintern jobbat med att skapa och dela ut roller till spelarna. Att få dem att förstå vikten av att vara en del av laget på isen. Att varje roll på isen och utanför har betydelse.

Varje position på planen måste ha en arbetsbeskrivning. Innehållet i arbetsbeskrivningen måste utföras av den som för tillfället har den positionen. För varje träning ökar förståelsen hos varje individ och rollerna kan då bli mer och mer tydliga.

För att kunna dela ut detaljer i rollerna måste gruppen först förstå de övergripande linjerna i det spel som vi tillsammans försöker spela. Vi kan inte skapa en roll för en spelare baserat på den spelarens färdigheter. Rollen måste baseras på ytor och linjer som är viktiga för spelet. Om vi inte har spelare för det just nu får vi utveckla.

Gemensamt för de två grupperna är att ju enklare och tydligare vi kan göra rollerna ju snabbare och bättre kan vi utföra uppgifterna. Kvaliteten ligger inte i den komplexa handlingen utan i den enkla noggranna och mångfaldigt övade rörelsen. En organisation ska helst inte reagera utan agera.

Selånger har tagit många steg i år och agerar som grupp, i den senaste föreställningen slutande matchen 17-2 mot ett ungt Haparanda. SDP agerar också med styrka och har skapat förutsättningar för många unga idrottare att skapa en bra start på karriären.

Prestation i organisation blir viktigt i stort och smått, individ som lag. Att organisera ett lag, en grupp eller bara sig själv är viktigt för att nå det man önskar.

/Sebbe

Leave a Reply

Back To Top